April 12, 2024

Các bài đánh giá ứng dụng của chúng tôi cho hệ điều hành Android vẫn tiếp tục. Cuối cùng, ứng dụng Android mà chúng tôi đánh giá hôm nay là ứng dụng Yanxex.Navigation do Yandex phát triển và xuất bản cho hệ điều hành Android.

Như bạn có thể hiểu từ tên, ứng dụng Yandex.Navigation được phát triển bởi Yandex và được đặt tên theo Yandex là một ứng dụng điều hướng. Nhờ ứng dụng này, bạn có thể tìm ra những con đường mình đã mất, cách tìm địa chỉ ở những thành phố bạn muốn đến, bạn đang ở đâu, bạn sắp đi đâu.

Hôm nay chúng tôi đã thử nghiệm ứng dụng Yandex.Navigation trong một khoảng cách ngắn và thấy rằng nó hoạt động rất tốt. sự chú ý với việc sử dụng miễn phí.

Chúng tôi cho ứng dụng 8 điểm trên 10. Nếu ứng dụng có nhiều chức năng hơn về mặt thiết kế, nó có thể đạt 10 trên 10.

yandex-navigation-1

Leave a Reply