Advertisement
Review

Đánh giá tin nhắn, âm thanh và video Tango

Chúng tôi thích gọi điện và nhắn tin rất nhiều. Người dùng sử dụng đường dây Avea, người dùng sử dụng đường dây Turkcell, hoặc người dùng sử dụng bất kỳ hoặc bất kỳ đường dây nào khác biết rằng cuộc gọi miễn phí là không thể. Hệ điều hành Android cũng không phụ lòng người dùng ở đây. Với ứng dụng Tin nhắn, Âm thanh & Video Tango, bạn có thể gọi điện miễn phí cũng như nhắn tin miễn phí.

Mặc dù có những ứng dụng khác đẹp hơn hoặc đẹp hơn ứng dụng Tango Message, Audio & Video trên hệ điều hành Android, ứng dụng Tango Message, Audio & Video cũng là một ứng dụng có thể được sử dụng để nói chuyện hoặc nhắn tin miễn phí. Tango Message, Audio & Video có sẵn miễn phí cho cuộc trò chuyện.

Advertisement

Erik Kelly

Erik Kelly với hơn 30 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ, game. Erik Kelly sẽ giải đáp cho bạn tất cả những thắc mắc liên quan đến các sản phẩm công nghệ mới nhất, các bài đánh giá game mới ra mắt tại website Timrim.com

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button