April 24, 2024

Chúng tôi thích gọi điện và nhắn tin rất nhiều. Người dùng sử dụng đường dây Avea, người dùng sử dụng đường dây Turkcell, hoặc người dùng sử dụng bất kỳ hoặc bất kỳ đường dây nào khác biết rằng cuộc gọi miễn phí là không thể. Hệ điều hành Android cũng không phụ lòng người dùng ở đây. Với ứng dụng Tin nhắn, Âm thanh & Video Tango, bạn có thể gọi điện miễn phí cũng như nhắn tin miễn phí.

Mặc dù có những ứng dụng khác đẹp hơn hoặc đẹp hơn ứng dụng Tango Message, Audio & Video trên hệ điều hành Android, ứng dụng Tango Message, Audio & Video cũng là một ứng dụng có thể được sử dụng để nói chuyện hoặc nhắn tin miễn phí. Tango Message, Audio & Video có sẵn miễn phí cho cuộc trò chuyện.

Leave a Reply