June 19, 2024

Chúng tôi sẽ cho bạn biết chi tiết về trò chơi Dead Trigger 2 mà chúng tôi đang đánh giá ngày hôm nay. Trước hết, Dead Trigger 2 là một trò chơi chiến tranh. Trong thời gian chúng tôi kiểm tra trò chơi, chúng tôi thấy rằng không có hiện tượng giật hình trên các thiết bị cao cấp. Nói chung, Dead Trigger 2 không phải là một game chạy trốn thây ma, nó là một game tiêu diệt thây ma. Trong Dead Trigger 2, bạn phải bắn những con zombie tấn công bạn và đi đến những nơi mà trò chơi chỉ cho bạn, hay đúng hơn là những nơi mà bản đồ chỉ cho bạn. Ngoài ra, nó sẽ được bảo vệ nhiều hơn cho bạn khi làm mới đạn của súng khi chơi game.

Bạn có thể nạp đầy đạn cho súng và vũ khí của mình từ nhà kho và các khu vực lưu trữ. Ngoài ra, trong khi chơi game, bạn cần lưu ý không mua vũ khí hoặc các công cụ phòng vệ giống vũ khí ngay lập tức. Trò chơi được cung cấp miễn phí.

Leave a Reply