Tạo công cụ phát âm miễn phí trong windows bằng Notepad

Tạo công cụ phát âm miễn phí trong windows bằng Notepad 1

Trong bài đăng này, tôi sẽ cho bạn biết cách tạo công cụ Phát âm miễn phí trên windows bằng notepad của bạn. Nó đơn giản và dễ dàng và chỉ cần một vài bước. Không cần tải xuống bất kỳ phần mềm cồng kềnh nào từ web. Chỉ cần lưu một vài dòng mã và phần mở rộng vbs và công cụ Phát âm của bạn đã sẵn sàng. Vì vậy, chúng ta hãy xem làm thế nào để làm điều đó. Bạn có thể nhập bất kỳ văn bản nào và nó sẽ phát âm thanh từ văn bản đó và cho bạn biết chính xác cách phát âm.

Cách tạo công cụ Phát âm miễn phí trong Windows bằng Notepad

Giai đoạn 1: – Mở Notepad.

bước 2: – Bây giờ sao chép và dán đoạn mã dưới đây vào notepad.

Dim message, sapi
 message = InputBox("A Free Pronunciation tool"+vbcrlf,"Text to Audio converter")
 Set sapi = CreateObject("sapi.spvoice")
 sapi.Speak message

Giai đoạn 3: – Bây giờ lưu nó vào màn hình của bạn dưới dạng Pronunciation.vbs.

phát âm2

Bước 4: – Bây giờ, hãy nhấp vào công cụ đã tạo và nhập bất kỳ từ hoặc cụm từ nào, nó sẽ nói với bạn ngay lập tức.

công cụ phát âm miễn phí

Leave a Reply

Your email address will not be published.