Sửa lỗi không tìm thấy mục trong Windows 10

Người dùng đã báo cáo lỗi sau khi cố gắng mở Microsoft Edge hoặc các ứng dụng Microsoft Store khác:

Lỗi không tìm thấy mặt hàng

Lỗi không tìm thấy mục trong Windows 10

Cửa sổ nhắc lỗi đề cập đến Explorer.exe, cho thấy rằng sự cố có thể xảy ra với Windows Explorer.

Tại sao

Thông thường, lý do đằng sau lỗi này là do Windows Update làm mọi thứ rối tung lên.

Các giải pháp sơ bộ

1]Chạy trình gỡ rối cửa hàng windows. đi Cài đặt >> Cập nhật và bảo mật >> Khắc phục sự cố. chọn Trình gỡ rối cập nhật Windows.

cập nhật hệ điều hành Window

2]Chạy quét chống vi-rút trên hệ thống.

Hãy thử các giải pháp sau để khắc phục sự cố:

1} Khởi động lại Windows Explorer trong Trình quản lý Tác vụ

2} Hoàn tác các bản cập nhật / cập nhật Windows mới nhất

3} Gỡ cài đặt OneKey Theater của Lenovo

Giải pháp 1]Khởi động lại Windows Explorer trong Trình quản lý tác vụ

1]Nhấn CTRL + ALT + DEL Để mở cửa sổ tùy chọn bảo mật

2]Chọn Quản lý công việc từ danh sách các tùy chọn.

3]Mở rộng cửa sổ Trình quản lý tác vụ và định vị tiến trình Windows Explorer. Nhấp chuột phải vào nó và chọn Kết thúc nhiệm vụ.

Kết thúc tác vụ Windows Explorer

Bước tiếp theo: –

4]nhấp chuột Tệp> Chạy tác vụ mới

Tệp mới

5]viết nhà thám hiểm vào và cũng kiểm tra tạo tác vụ này với đặc quyền của quản trị viên sự lựa chọn.

6]Nhấp vào MŨI TÊN.

Vai trò quản trị viên của khách du lịch

Giải pháp 2]Hoàn tác các bản cập nhật / cập nhật Windows mới nhất

Vì bản cập nhật Windows gần đây đã gây ra sự cố, bạn có thể muốn xem xét khôi phục nó.

1]nhấp vào nút bắt đầu và sau đó là biểu tượng giống bánh răng để mở Cài đặt cửa sổ.

2]Chọn Cập nhật và bảo mật.

Cập nhật và bảo mật

3]nhấp vào Xem lịch sử cập nhật và sau đó Gỡ cài đặt các bản cập nhật.

Rolling Back Drivers

4]Nhấp chuột phải vào bản cập nhật bạn muốn khôi phục và chọn Gỡ cài đặt.

Giải pháp 3]Gỡ cài đặt OneKey Theater của Lenovo

Đối với những người sử dụng hệ thống Lenovo, chương trình OneKey Theater có thể là một nguyên nhân đáng lo ngại. Thuốc appwiz.cpl Trong cửa sổ Chạy và nhấn Enter để mở cửa sổ Chương trình và Tính năng. Nhấp chuột phải vào phần mềm và chọn Gỡ cài đặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.