class="loading-site no-js"> Sửa lỗi HỆ THỐNG FAT FILE trong Windows 10

Sửa lỗi HỆ THỐNG FAT FILE trong Windows 10

Sửa lỗi HỆ THỐNG FAT FILE trong Windows 10 1

Một trong những lỗi Màn hình xanh chết chóc đáng sợ nhất cho Windows 10:

Lỗi HỆ THỐNG TẬP TIN DẦU

Lỗi hệ thống tệp chất béo

Mặc dù nó rất nổi tiếng, nó có thể được giải quyết một cách dễ dàng.

Nguyên nhân

Nguyên nhân của lỗi là do một phần cứng được kết nối với hệ thống không thể tương tác đúng cách hoặc khiến nó bị tắt.

Các bước khắc phục sự cố sau có thể hữu ích:

1} Ngắt kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi phần cứng khỏi hệ thống

2} Cập nhật trình điều khiển cho phần cứng có vấn đề

3} Chạy CHKDSK

4} Quét SFC

Giải pháp 1]Ngắt kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi phần cứng khỏi hệ thống

Vì sự cố liên quan đến phần cứng gây nhiễu, chúng tôi có thể ngắt kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi khỏi hệ thống và kết nối lại từng thiết bị một để kiểm tra xem thiết bị nào có vấn đề.

Giải pháp 2]Cập nhật trình điều khiển cho phần cứng rắc rối

Trong trường hợp chúng tôi tìm thấy phần cứng có vấn đề trong Giải pháp 1, chúng tôi có hai lựa chọn: loại bỏ hoàn toàn phần cứng gây nhiễu hoặc cập nhật trình điều khiển của phần cứng đó để làm cho phần cứng tương thích với hệ thống.

Quy trình cập nhật trình điều khiển như sau:

1]Nhấn Thắng + R mở chạy Các cửa sổ. Thuốc devmgmt.msc và nhấn Enter để mở Trình quản lý thiết bị.

gõ devmgmt

2]Tìm trình điều khiển của phần cứng gây nhiễu và cập nhật nó tương tự.

Cập nhật Trình điều khiển chuột trong Trình quản lý thiết bị

Giải pháp 3]Chạy CHKDSK

Các lệnh CHKDSK giúp kiểm tra các thành phần xấu trên ổ cứng và cập nhật chúng. Quy trình CHKDSK được nêu ở đây.

Giải pháp 4]Quét SFC

Quét SFC giúp kiểm tra các tệp bị hỏng hoặc bị thiếu trong hệ thống và thay thế chúng. Đây là quy trình quét SFC.

Leave a Reply