Quét tất cả các cổng đang mở bằng NMap trên Windows 11/10

NMAP (Network Mapper) là một trong những công cụ khám phá mạng miễn phí phổ biến trong giới Quản trị mạng và Tin tặc để lẻn vào cài đặt mạng. Nếu có vấn đề với cài đặt tường lửa hoặc bảng định tuyến, công cụ này rất hữu ích để quét tất cả các cổng đang mở trên hệ thống.

Trong bài viết này, chúng ta hãy tìm hiểu cách quét tất cả các cổng đang mở bằng NMap.

Để sử dụng các dịch vụ do NMap cung cấp, trước tiên chúng ta cần cài đặt NMap.

Cài đặt NMAP trên Windows.

1. Tải xuống NMAP từ Trang web Chính thức. lựa chọn Trình tự cài đặt bản phát hành ổn định mới nhất.

2. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy mở thư mục Tải xuống của bạn và nhấp chuột phải vào tệp thiết lập.

3. Chọn Chạy như quản trị viên.

4. Chấp nhận thỏa thuận cấp phép và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt.

5. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy một biểu tượng có tên Nmap-Zenmap trên Màn hình nền của mình.

Nmap

6. Nhấp đúp chuột Nmap-Zenmap GUI.

Nmap cho phép người dùng quét các cổng TCP đang mở trên hệ thống. Bạn cũng có thể quét:

  • Chủ nhà. Ví dụ – www.thegeekpage.com
  • Địa chỉ IP hoặc dải địa chỉ IP. Ví dụ – 192.168.0.1-10
  • Một mạng con. ví dụ 192.168.1.1/17

Làm cách nào để quét các cổng TCP đang mở trong Windows?

Sử dụng lệnh bên dưới để quét tất cả các cổng TCP đang mở trên hệ thống và nhấn Enter.

nmap -sT <hostname/IPaddress(s)/subnet>

Hãy xem xét một vài ví dụ để hiểu rõ hơn.

Để quét tất cả các cổng TCP đang mở trên máy chủ scanme.nmap.orgnhập lệnh sau và nhấn Enter.

nmap -sT scanme.nmap.org

Để quét tất cả các cổng TCP đang mở trên máy chủ có địa chỉ IP là 192.168.1.188, hãy nhập vào bên dưới và nhấn Enter.

nmap -sT 192.168.1.188

Sử dụng lệnh sau để quét các cổng TCP đang mở trên một loạt các máy chủ có Địa chỉ IP 192.162.188,192.162.1.189,192.162.1.190.

nmap -sT 192.168.1.188-190

Để quét tất cả các cổng TCP đang mở trên hệ thống của bạn

1. Mở Hộp thoại Run bằng các phím Windows + R.

Loại 2 cmd, và nhấn Enter.

Đang chạy

3. Trong cửa sổ Command Prompt mở ra, nhập lệnh sau và nhấn Enter.

ipconfig /all

4. tên máy chủ Như hình bên dưới.

tên máy chủ

5. Mở Nmap-Zenmap GUI và ra lệnh như hình dưới đây:

nmap -sT DEVICE-AVIOPND

Điều này sẽ liệt kê tất cả các cổng TCP đang mở trên hệ thống của bạn:

Kiểm soát cổng Tcp

Cách quét các cổng UDP đang mở trong Windows

Nếu bạn muốn tìm tất cả các cổng UDP đang mở, hãy nhập lệnh sau và nhấn Enter.

nmap -sU <hostname/IPaddress(s)/subnet>

Hãy xem xét một vài ví dụ,

Để quét tất cả các cổng UDP đang mở trên máy chủ scanme.nmap.orgnhập lệnh sau và nhấn Enter.

nmap -sU scanme.nmap.org

Để quét tất cả các cổng UDP đang mở trên máy chủ có địa chỉ IP 192.168.1.188, hãy nhập vào bên dưới và nhấn Enter.

nmap -sU 192.168.1.188

Sử dụng lệnh sau để quét các cổng UDP đang mở trên một loạt các máy chủ có Địa chỉ IP 192.162.188,192.162.1.1.189,192.162.1.190.

nmap -sU 192.168.1.188-190

Để quét tìm tất cả các cổng UDP đang mở trên hệ thống của bạn

1. Xác định tên máy chủ của bạn. (Xem bước 1-4) trong phần Để quét tìm tất cả các cổng TCP đang mở.

2. Mở Nmap-Zenmap GUI và ra lệnh như hình dưới đây:

nmap -sU DEVICE-AVIOPND

Nhiều thế này.

Chúng tôi hy vọng bài viết này có nhiều thông tin. Cảm ơn bạn đã đọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.