ÔI CHÚA ƠI! Android Peeing trên logo Apple trong Google Maps

Bức tranh này! Mọi người tại Google / Android thực sự phát cuồng với Apple. Nếu bạn muốn bằng chứng. Yêu cầu liên kết. Trong khi tìm kiếm ở đâu đó trong Rawalpindi, ai đó đã nhìn thấy một logo android rõ ràng đang trả thù apple Và điều đó cũng theo cách tự nhiên nhất được biết đến.

android-apple-pissing-on-apple

Bạn cũng có thể thấy điều này trong ảnh chụp màn hình android đính kèm bên dưới.

bản đồ android-apple

Điều duy nhất là khi bạn chuyển sang chế độ xem vệ tinh, nó không có ở đó.

Hình ảnh vệ tinh

Leave a Reply