class="loading-site no-js"> Khắc phục tình trạng sử dụng CPU cao bằng TiWorker.exe trong Windows 10

Khắc phục tình trạng sử dụng CPU cao bằng TiWorker.exe trong Windows 10

Khắc phục tình trạng sử dụng CPU cao bằng TiWorker.exe trong Windows 10 1

Khi hệ thống bắt đầu chạy chậm, bước đầu tiên phải kiểm tra mức sử dụng Đĩa. Mở Trình quản lý tác vụ và kiểm tra quy trình nào đang chiếm phần lớn Mức sử dụng đĩa. Tình huống như vậy là khi tiến trình TiWorker.exe đang chiếm quá nhiều tài nguyên hệ thống.

Sử dụng CPU cao của TiWorker.exe

Quy trình TiWorker.exe đại diện cho Quy trình công nhân WMI (Windows Modules Installer). Quá trình này giúp Windows cập nhật và chặn các bản cập nhật nếu chúng tôi trực tiếp kết thúc quá trình này.

Sử dụng CPU cao bởi Windows Modules Installer Worker

Tại sao

Lý do chính đằng sau vấn đề là các tệp bị hỏng.

bước trước

1]Cập nhật Windows: Đôi khi sự cố có thể do quá trình cập nhật Windows bị trì hoãn quá lâu, khiến quá trình này gặp khó khăn. Đây là quy trình cập nhật Windows.

Kiểm tra cập nhật

2]Chạy Trình gỡ rối cập nhật Windows. đi Cài đặt >> Cập nhật và bảo mật >> Khắc phục sự cố và chạy Trình gỡ rối cập nhật Windows.

Trình gỡ rối Windows Update

Sau đó, tiếp tục với các giải pháp sau:

Giải pháp 1]Làm sạch khởi động hệ thống của bạn

Khởi động sạch sẽ giúp tìm các chương trình chặn đang gây ra mức sử dụng CPU cao. Đây là quy trình để khởi động lại máy tính của bạn ở trạng thái khởi động sạch.

Giải pháp 2]Chạy quét SFC

Vì một trong những nguyên nhân chính của sự cố này là thiếu tệp từ hệ thống, nên việc thực hiện quét SFC cũng sẽ hữu ích. Đây là quy trình quét SFC.

Giải pháp 3]Chạy bảo trì hệ thống

một] Bảng điều khiển cửa sổ sau khi tìm kiếm trong thanh tìm kiếm cửa sổ.

2]Bật Bảo vệ Sự bảo trì Từ danh sách các mục trong Control Panel.

3]Mở rộng Sự bảo trì và nhấp vào bắt đầu Sự bảo trì để bắt đầu.

Bắt đầu bảo trì theo cách thủ công

Hy vọng nó giúp!

Leave a Reply