Cách thêm hình ảnh vào bảng tính Google

Bạn có bảng chi phí hàng tháng trong Google Trang tính và bạn muốn bao gồm các biên lai dưới dạng hình ảnh trên dòng chi phí của mình. Hoặc giả sử bạn có danh sách hàng tồn kho và bạn muốn thêm hình ảnh sản phẩm vào danh sách hàng tồn kho đó. Trong những trường hợp này, điều rất quan trọng là bạn phải biết cách thêm hình ảnh vào Google trang tính. Vì vậy, có một cách làm thế nào bạn có thể làm điều này? Điều đó quá, chỉ với một nút bấm? Chà, bạn đang ở đây, và chúng tôi cũng vậy, và bạn biết câu trả lời; chắc chắn có một cách!

Trong bài viết này, chúng tôi giải thích theo các bước rất đơn giản về cách bạn có thể thêm hình ảnh vào Google trang tính trong một ô và nhiều ô. Chung tôi hy vọng bạn thich no!

Làm thế nào để thêm ảnh vào một ô duy nhất?

Giai đoạn 1: Đầu tiên, khởi chạy Google Trang tính và chọn trang tính mà bạn muốn thêm hình ảnh.

Tiếp theo, nhấp vào Tế bào Bạn muốn thêm hình ảnh

sau đó bấm vào chèn ở trên cùng.

Nhấp chuột Hình ảnh sau đó để mở rộng các tùy chọn Chèn hình ảnh Chèn hình ảnh vào ô.

bước 2: ngay bây giờ Chèn hình ảnh, bạn sẽ có nhiều lựa chọn về cách chọn hình ảnh của mình. Trong ví dụ này, tôi đã chọn đính kèm hình ảnh mà tôi có trên máy tính xách tay của mình. Vì vậy, tôi đã nhấp vào nó TẢI LÊN. Tiếp theo, nhấp vào Duyệt qua Để duyệt qua hệ thống của bạn để chọn hình ảnh

Giai đoạn 3: Bây giờ bạn có thể chọn hình ảnh bạn muốn tải và đánh mở.

3 Chọn Hình ảnh được Tối ưu hóa

Bước 4: Bây giờ nếu bạn nhìn vào trang tính của Google, bạn có thể thấy rằng hình ảnh bạn chọn đã được thêm thành công vào ô bạn đã chọn.

Ghi chú: Theo mặc định, hình ảnh sẽ được căn trái bên trong ô. Bạn có thể căn giữa nó bằng cách sử dụng biểu tượng allgin trên ruy-băng trên cùng. Ngoài ra, chỉ một hình ảnh có thể được chèn vào bên trong ô tại thời điểm này.

4 Đã thêm Tối ưu hóa

Cách thêm hình ảnh qua nhiều ô

Nếu bạn muốn thêm hình ảnh trên nhiều ô, bạn có thể làm theo các bước bên dưới.

Giai đoạn 1: Nhấp chuột chèn ở trên cùng. sau đó nhấp vào Hình ảnh và sau đó nhấp vào Chèn hình ảnh qua các ô.

Thêm 5 nhiều hình ảnh được tối ưu hóa

bước 2: Trong ví dụ dưới đây, tôi đã chọn hình ảnh của mình bằng phương pháp TÌM KIẾM HÌNH ẢNH GOOGLE. Bạn cũng có thể chọn hình ảnh của mình bằng các phương pháp khác như TẢI LÊN, MÁY ẢNH, BẰNG URL, ẢNH hoặc GOOGLE DRIVE.

Nhấp vào tab để thêm hình ảnh thông qua tìm kiếm của Google TÌM KIẾM HÌNH ẢNH GOOGLE. tiếp theo, gõ từ khóa tìm kiếm của bạn trong thanh tìm kiếm ở đầu trang. tiếp theo, bấm vào hình ảnh bạn muốn thêm và cuối cùng CHÈN phía dưới.

Thêm 6 hình ảnh được tối ưu hóa của Google

Giai đoạn 3: Lời yêu cầu! Bây giờ, bạn có thể thấy rằng hình ảnh bạn đã chọn đã được thêm thành công vào Bảng tính Google của bạn trên nhiều ô.

7 hình ảnh được thêm vào được tối ưu hóa

Cảm ơn bạn đã đọc, tôi hy vọng bạn thấy bài viết hữu ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published.