Cách tắt tính trong suốt trong menu bắt đầu, Trung tâm hành động trong Windows 10

Windows 10 cho phép bạn chọn tùy chọn trong suốt và người dùng có thể tắt hoặc bật tùy chọn này dễ dàng từ bảng cài đặt. Menu bắt đầu trong suốt hoặc trung tâm hành động có thể không phù hợp với sở thích của mọi người. Họ muốn tài nguyên tối thiểu bằng cách sử dụng các tính năng và menu dễ đọc và không minh bạch. Đây là cách thực hiện việc này trong Windows 10.

Bước 1 – Mở

Cài đặt bằng cách nhấp vào menu bắt đầu.

Bước 2 – Nhấp ngay cá nhân hóa.

Cá nhân hóa Windows 10

Bước 3 – Nhấp ngay màu sắc từ phía bên trái của menu.

Bước 4 – Bây giờ, hãy tắt nó đi hiệu ứng trong suốt từ phía bên phải của menu.

Hiệu ứng minh bạch Windows 10

Vậy là xong, giờ đây, PC chạy Windows 10 của bạn không còn có menu bắt đầu trong suốt và trung tâm hành động nữa.

Mở menu bắt đầu, menu bắt đầu của bạn sẽ giống như bên dưới.

Windows 10 không minh bạch

Leave a Reply