Cách sửa lỗi khi áp dụng các thay đổi Thuộc tính công tắc ảo trong Hyper-V

Cách sửa lỗi khi áp dụng các thay đổi Thuộc tính công tắc ảo trong Hyper-V 1

Đôi khi, lỗi xuất hiện khi bạn cố gắng định cấu hình Công tắc mạng ảo trong Hyper-V. Thông báo lỗi đầy đủ như được hiển thị bên dưới:

Error applying Virtual Switch Properties changes
Failed while adding virtual Ethernet switch connections.
Failed to connect Ethernet switch port(switch name=" <deviceid>",port name="< port id>",adapter GUID="{GUID id}'):
The system cannot find the file specified.(0x80070002).

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp một số cách để khắc phục lỗi gặp phải khi áp dụng các tính năng chuyển đổi ảo trong hyper-v. Đảm bảo sao lưu cài đặt của bạn trước khi thử các bản sửa lỗi bên dưới.

Khắc phục 1: Đổi tên bộ điều hợp mạng cho Hyper V Manager bằng PowerShell

Bước 1: Mở Hộp thoại Chạy với Windows + R.

Bước 2: Trong hộp thoại Chạy, nhập quyền hạn và giữ chìa khóa Ctrl + Shift + Enter. Thao tác này sẽ mở cửa sổ PowerShell nâng cao

Bước 3: Trong cửa sổ UAC hiện ra, hãy nhấp vào nó. Vâng.

Bước 4: Trong cửa sổ PowerShell mở ra, nhập lệnh sau để thay đổi tên của bộ điều hợp mạng.

New-VMSwitch -name <NameOfTheSwitch> -NetAdapterName <NameOfNetworkAdapter> -AllowManagementOS $true

ở đâu,

NameOfTheSwitch là tên của khóa sẽ được tạo. Đây là cách tên được hiển thị trong Hyper-V.

NameOfNetworkAdapter là tên của bộ điều hợp mạng để liên kết với bộ chuyển mạch.

Ví dụ: nếu bạn muốn tạo một công tắc có tên là “Công tắc QoS” thay vì “Kết nối Ethernet có dây 1 của bạn”, lệnh phải là:

New-VMSwitch -name "QoS switch" -NetAdapterName "Wired Ethernet connection 1"  -AllowManagementOS $true

Bước 5: Mở Virtual Switch Manager trong Hyper-V và kiểm tra xem công tắc có được liệt kê hay không.

Khắc phục 2: Đặt lại kết nối mạng bằng lệnh “netcfg”

Bước 1: Mở Hộp thoại Chạy với Windows + R.

Bước 2: Trong hộp thoại Chạy, nhập quyền hạn và giữ chìa khóa Ctrl + Shift + Enter. Thao tác này sẽ mở cửa sổ PowerShell nâng cao

Bước 3: Trong cửa sổ UAC hiện ra, hãy nhấp vào nó. Vâng.

Bước 4: Trong cửa sổ PowerShell mở ra, nhập lệnh bên dưới để thiết lập lại kết nối mạng và nhấn Enter

netcfg -d

Bước 5: Mở Virtual Switch Manager trong Hyper-V và kiểm tra xem lỗi đã được giải quyết chưa.

Khắc phục 3: Cập nhật trình điều khiển bộ điều hợp mạng

Bước 1: Nhấn giữ các phím các cửa sổR Để mở cửa sổ Terminal Run

Bước 2: Viết devmgmt.msc và bắn đi vào

người phát triển

Bước 3: Trong cửa sổ Device Manager mở ra, cuộn xuống và nhấp đúp vào nó. bộ điều hợp mạng

Bước 2: Nhấp chuột phải bộ điều hợp mạng cần thiết và nhấp vào Cập nhật driver

cập nhật driver

Bước 3: Trong cửa sổ Update Drivers, nhấp vào nó. Tự động tìm kiếm trình điều khiển.

Tự động tìm kiếm trình điều khiển

Bước 4: Hệ thống sẽ tìm kiếm và bạn sẽ được thông báo khi tìm thấy các trình điều khiển được cập nhật.

Bước 5: Làm theo hướng dẫn trên màn hình và cập nhật trình điều khiển.

Bước 6: Mở Virtual Switch Manager trong Hyper-V và kiểm tra xem lỗi đã được giải quyết chưa.

Khắc phục 4: Gỡ cài đặt và cài đặt lại Bộ điều hợp mạng

Bước 1: Nhấn giữ các phím các cửa sổR Để mở cửa sổ Terminal Run

Bước 2: Viết devmgmt.msc và bắn Đi vào.

người phát triển

Bước 3: Trong cửa sổ Device Manager mở ra, cuộn xuống và nhấp đúp vào nó. Bộ điều hợp mạng.

Bước 4: Nhấp chuột phải bộ điều hợp mạng cần thiết và nhấp vào Cập nhật driver.

cập nhật driver

Bước 5: Gỡ cài đặt thiết bị cửa sổ, đánh dấu NS Xóa phần mềm trình điều khiển cho thiết bị này.

Bước 6: Nhấp vào Gỡ cài đặt cái nút.

Gỡ cài đặt phần mềm trình điều khiển xóa thiết bị cho thiết bị này

Bước 7: Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình gỡ cài đặt.

Bước 8: Khởi động lại hệ thống và kiểm tra xem hệ thống có cài đặt Driver Wi-Fi mặc định hay không. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách mở Trình quản lý thiết bị và nhấp vào nút. Quét các thay đổi phần cứng Như hình bên dưới.

Quét các thay đổi phần cứng

Bước 9: Kiểm tra xem sự cố ngắt kết nối đã được giải quyết chưa.

Bước 10: Mở Virtual Switch Manager trong Hyper-V và kiểm tra xem lỗi đã được giải quyết chưa.

Khắc phục 5: Cho phép chia sẻ mạng

Bước 1: Mở Chạy hộp thoại sử dụng Thắng + R.

Bước 2: Viết ncpa.cpl và bắn đi vào.

ncpadotcpl

Bước 3: Trong cửa sổ xuất hiện, nhấp chuột phải Bộ điều hợp mạng.

Bước 4: Chọn Đặc tính.

cài đặt mạng không dây

Bước 5: Trong cửa sổ Thuộc tính mở ra, điều hướng đến: chia sẻ chuyển hướng.

Bước 6: Đánh dấu Cho phép người dùng mạng khác kết nối thông qua kết nối Internet của máy tính này.

Bước 7: Nhấp vào MŨI TÊN cái nút.

Tab chia sẻ

Bước 8: Bây giờ, hãy mở Virtual switch manager trong Hyper V và kiểm tra xem bạn có còn gặp lỗi không.

Nhiều thế này.

Chúng tôi hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích. Vui lòng nhận xét và cho chúng tôi biết bản sửa lỗi đã giúp bạn khắc phục sự cố.

Cảm ơn bạn đã đọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *