Cách mở Registry Editor trong Windows 11: Nhiều phương pháp

Trong Windows 11, Registry Editor cho phép bạn quản lý Khóa và Giá trị DWORD cho Cài đặt. Làm việc với Registry Editor là một chút rủi ro vì ngay cả những lỗi nhỏ cũng có thể tàn phá Windows. Lệnh tắt là Regedit.exe, một công cụ cực kỳ hữu ích giúp khắc phục sự cố ngay cả khi khó nhất. Bạn có thể mở trình chỉnh sửa Sổ đăng ký bằng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm Chạy, cmd, Tìm kiếm, phím tắt, v.v. Bài đăng này sẽ chỉ cho bạn cách khởi chạy trình chỉnh sửa sổ đăng ký với một số phương pháp khác nhau.

GHI CHÚ:- Click để tiếp tục Vâng Trong cửa sổ nhắc UAC mỗi khi bạn khởi động trình chỉnh sửa sổ đăng ký.

Phương pháp 1: Sử dụng Windows Search

Giai đoạn 1: in Windows + Scùng nhau để mở Windows Search.

Bước 2: gõ regedit và nhấp vào đi vào.

Phương pháp 2: Sử dụng hộp lệnh Run

Giai đoạn 1: in windows + RNhấn cùng nhau p. Trên bàn phím của bạn để mở hộp lệnh Run.

Bước 2: Dược phẩm regedit.msc và âm trầm đi vào.

Phương pháp 3: Từ Menu Bắt đầu

Giai đoạn 1: in các cửa sổ trên bàn phím của bạn để mở menu bắt đầu.

Bước 2: nhấp chuột Tất cả ứng dụng Để xem danh sách tất cả các ứng dụng có sẵn như thể hiện trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Tất cả ứng dụng Start Menu 11zon

Giai đoạn 3: Cuộn xuống danh sách và nhấp vào Công cụ Windows Như hình bên dưới.

Windows Tools Start Menu 11zon

Bước 4: nhấn đúp chuột Trình chỉnh sửa sổ đăng ký Như được hiển thị trong cửa sổ công cụ windows.

Trình chỉnh sửa sổ đăng ký Windows Tools Start Menu

Phương pháp 4: Sử dụng Trình quản lý Tác vụ

bước 1: bức xúc CTRL + SHIFT + ESCtrên bàn phím của bạn để mở trình quản lý tác vụ.

bước 2: Đi Tệp> Chạy tác vụ mới Như hình bên dưới.

Mở Nhiệm vụ mới trong Trình quản lý Tác vụ

bước 3: Dược phẩm regedit và bắn đi vào.

Regedit Tạo Trình quản lý Tác vụ Mới

Phương pháp 5: Từ File Explorer

bước 1: bức xúc windows + Ecùng nhau để mở File Explorer.

bước 2: Sao chép và dán đường dẫn đã cho bên dưới vào thanh địa chỉ và đi vào.

C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative Tools

bước 3: Nhấn đúp chuột Trình chỉnh sửa sổ đăng ký Nó nằm trong thư mục công cụ windows.

Công cụ quản trị Registry Editor

Phương pháp 6: Sử dụng dấu nhắc lệnh

bước 1: bức xúc windows + Rs để mở hộp lệnh run with.

bước 2: Dược phẩm cmd và bắn đi vào Chìa khóa.

Nhấn Win + R để mở hộp Run, gõ Cmd, nhấn Enter

bước 3: Dược phẩm regedit và âm trầm đi vào để mở trình chỉnh sửa sổ đăng ký như được hiển thị bên dưới.

Dấu nhắc lệnh Regedit

GHI CHÚ: – Lệnh này cũng hoạt động cho ứng dụng PowerShell.

Phương pháp 7: Sử dụng phím tắt trên màn hình

bước 1: bức xúc các cửa sổ và viết regedit.

bước 2: Kích chuột phải Trình chỉnh sửa sổ đăng ký và lựa chọn Mở vị trí file.

Vị trí tệp Mở trình chỉnh sửa sổ đăng ký

bước 3: Kích chuột phải Trình chỉnh sửa sổ đăng ký và bấm vào Hiển thị thêm các tùy chọn từ menu ngữ cảnh.

Registry Editor Hiển thị thêm các tùy chọn

bước 4: Nhấp chuột gửi đến > Màn hình nền (tạo lối tắt) từ danh sách tùy chọn hiển thị khác như hình dưới đây.

Trình chỉnh sửa sổ đăng ký lối tắt trên màn hình

Bước 5: Bây giờ nhấp đúp vào biểu tượng lối tắt của trình soạn thảo Registry trên màn hình nền để mở nó.

Phương pháp 8: Sử dụng phím tắt

Giai đoạn 1: in các cửa sổ trên bàn phím của bạn và gõ sổ đăng ký người biên tập.

Bước 2: kích chuột phải đăng ký người biên tập từ kết quả tìm kiếm.

Giai đoạn 3: chọn mở mạng lưới địa điểm từ menu ngữ cảnh.

Vị trí tệp Mở Trình chỉnh sửa sổ đăng ký (1)

Bước 4: kích chuột phải đăng ký người biên tập Trong thư mục Công cụ Windows.

Bước 5: chọn Đặc tính từ menu ngữ cảnh như hình dưới đây.

Các tính năng của Registry Editor

Bước 6: Bảo đảm đường tắt đã chọn.

Bước 7: nhấp chuột phím tắt và nhấn phím bất kỳ (Ví dụ: R cho trình chỉnh sửa sổ đăng ký).

Điều này sẽ được thêm tự động CTRL + ALT + phím bạn đã nhấn trường văn bản của phím nóng.

Bước 8: Tiếp theo, Nhấp vào MŨI TÊNứng dụng để thực hiện các thay đổi.

Trình chỉnh sửa sổ đăng ký phím tắt

Bây giờ nhấn tổ hợp phím CTRL + ALT + mà bạn chọn để mở trình chỉnh sửa sổ đăng ký.

Phương pháp 9: Sử dụng Bảng điều khiển

Giai đoạn 1: Mở bảng điều khiển bức xúc windows + Rcùng với nhau.

Bước 2: Dược phẩm bảng điều khiển và bắn đi vào.

Bảng điều khiển Hoạt động tối thiểu

Bước 3: nhấp chuột Xem bởi và lựa chọn các biểu tượng lớn khỏi danh sách.

Chế độ xem bảng điều khiển với các biểu tượng lớn

Bước 4: Tiếp theo, Nhấp vào Công cụ Windows từ trang bảng điều khiển.

Công cụ Windows từ Bảng điều khiển

Bước 5: nhấn đúp chuột Trình chỉnh sửa sổ đăng ký Nó nằm trong thư mục công cụ windows.

Registry Editor Windows Tools Control Panel

Phương pháp 10: Ghim vào Start Menu và Taskbar

Giai đoạn 1: in các cửa sổ và viết regedit.

Bước 2: kích chuột phải Trình chỉnh sửa sổ đăng ký từ kết quả tìm kiếm.

Giai đoạn 3: nhấp chuột Ghim để bắt đầu Ghim vào thanh tác vụ từ menu ngữ cảnh như hình dưới đây.

Khởi động Trình chỉnh sửa sổ đăng ký và Ghim vào Thanh tác vụ

Bước 4: Bạn có thể mở trình chỉnh sửa Registry bằng cách nhấp vào biểu tượng của nó trên thanh Taskbar như hình dưới đây.

Biểu tượng Registry Editor Thanh tác vụ 11zon

Bước 5: Bạn cũng có thể mở trình chỉnh sửa Sổ đăng ký bằng cách nhấn và nhấp vào Windows. Trình chỉnh sửa sổ đăng ký Dưới ghim ứng dụng Như hình bên dưới.

Registry Editor từ Menu Bắt đầu Ứng dụng được Ghim

Đây là một số cách bạn có thể mở Registry Editor trên hệ thống của mình.

Tôi hy vọng bạn thích bài viết này.

Hãy để lại cho chúng tôi ý kiến ​​của bạn bên dưới.

Cảm ơn bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.