Cách hiển thị và sử dụng Thanh công cụ địa chỉ trong Windows 10

Windows cung cấp một số thanh công cụ được xác định trước có thể truy cập thông qua Thanh tác vụ Windows. Một trong những thanh công cụ này là Thanh công cụ Địa chỉ. Thanh công cụ địa chỉ cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào một trang web từ Thanh tác vụ của Windows. Thanh công cụ Địa chỉ sử dụng trình duyệt web mặc định để truy cập các trang web.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ làm theo các bước cụ thể liên quan đến: cách hiển thị và sử dụng Thanh công cụ địa chỉ trong Windows 10:

Giai đoạn 1:

Nhấp chuột phải vào Thanh tác vụ Windows. Đi tới “Thanh công cụ” và nhấp vào Thanh công cụ “Địa chỉ”.

address-toolbar-windows-10-1

Thanh Taskbar của Windows bây giờ sẽ được hiển thị trong Thanh công cụ địa chỉ.

Bước 2:

Nếu muốn thay đổi kích thước của thanh công cụ, bạn cần bỏ chọn Thanh tác vụ Windows của mình có bị khóa hay không.

Nếu thanh tác vụ của bạn bị khóa, bạn có thể xóa nó bằng cách nhấp chuột phải vào Thanh tác vụ Windows và nhấp vào tùy chọn “Khóa thanh tác vụ”.

address-toolbar-windows-10-2

Do đó, Thanh tác vụ Windows của bạn sẽ được mở khóa.

Giai đoạn 3:

Bây giờ bạn có thể kéo Thanh công cụ địa chỉ về phía các biểu tượng được ghim trong Thanh tác vụ Windows để làm cho nó có vẻ lớn hơn.

Bạn cũng có thể sử dụng nút “Mở xuống” và nút “Làm mới” trong Thanh công cụ địa chỉ để “xem lịch sử của các trang web được truy cập qua trình duyệt web mặc định” và “làm mới trang web hiện tại trong trình duyệt web”, tương ứng.

address-toolbar-windows-10-3

address-toolbar-windows-10-5

Bước 4:

Để truy cập một trang web qua Thanh công cụ địa chỉ, hãy nhập URL của một trang web cụ thể (Bộ định vị tài nguyên đồng nhất) và nhấn phím “Enter”.

Ví dụ: chúng tôi đã nhập URL của Facebook, tức là www.facebook.com.

Bây giờ trang web sẽ mở thông qua trình duyệt web mặc định do người dùng chỉ định.

address-toolbar-windows-10-6

Ví dụ: “Edge” hiện là trình duyệt web mặc định trên hệ thống của chúng tôi. Thao tác này sẽ mở trang web trong trình duyệt web Edge.

Leave a Reply