Cách cập nhật trình điều khiển Windows 10

Trong khi Windows Updates nó sẽ tự động cập nhật trình điều khiển, nhưng nếu điều đó không hoạt động, chúng tôi có thể cập nhật chúng theo cách thủ công.

1]Nhấn Thắng + R Để mở cửa sổ Run và gõ lệnh devmgmt.msc

. Nhấn Enter để mở Quản lý thiết bị cửa sổ.

gõ devmgmt

2]Nhấp chuột phải vào cửa sổ Trình quản lý thiết bị và cập nhật driver cho trình điều khiển bạn muốn cập nhật.

cập nhật driver

3] khởi động lại hệ thống.

4]Bạn cũng có thể xem xét gỡ cài đặt trình điều khiển. Nhấp chuột phải vào chúng và chọn Gỡ cài đặt. Khởi động lại hệ thống trong khi giữ nó có dây với internet. Các trình điều khiển sẽ tự cài đặt lại.

5]Nếu cập nhật trình điều khiển không hoạt động theo cách này, chúng tôi có thể tải xuống trình điều khiển từ trang web của nhà sản xuất.

Leave a Reply