Biết đâu là trình điều khiển bluetooth chính của bạn trong trình quản lý thiết bị trong Windows 10

Nếu bạn không biết trình điều khiển bluetooth chính của mình trong windows 10, đây là các bước để biết điều đó. Hầu hết người dùng Windows 10 thực sự bối rối về trình điều khiển bộ điều hợp bluetooth chính khi cố gắng khắc phục sự cố, mở rộng Bluetooth. Bài viết này là một hướng dẫn từng bước để giúp bạn biết điều này trong vài giây.

Các bước để tìm ra tên của trình điều khiển Bluetooth chính của bạn

1. Tìm kiếm xem các kết nối mạng trong hộp tìm kiếm của Windows 10.

Xem kết nối mạng tối thiểu

2. Bây giờ hãy viết ra tên của bộ điều hợp WiFi của bạn như được hiển thị.

Trình quản lý thiết bị Bluetooth tối thiểu

Bluetooth sẽ có cùng tên công ty trong trình quản lý thiết bị.

Tên thiết bị Bluetooth tối thiểu

Leave a Reply