Advertisement
Review

5 ứng dụng lịch Android hữu ích nhất – UpTo (3)

Hữu dụng nhất Ứng dụng Lịch Android Công việc của chúng tôi vẫn tiếp tục. Ứng dụng lần này của chúng tôi có tên là UpTo. Hãy xem bạn có thể làm gì với ứng dụng này.

Ứng dụng UpTo mang đến một góc nhìn khác cho thói quen ứng dụng lịch bằng cách tự trình bày dưới dạng các lớp. Trong ứng dụng lịch này, bạn có thể chỉ định mức độ ưu tiên cho các sự kiện của mình, đánh dấu những gì bạn muốn và đưa những gì bạn muốn vào nền.

Advertisement

Kể từ thời điểm ứng dụng UpTo được cài đặt, nó sẽ đồng bộ hóa với lịch trên điện thoại của bạn. Nó sẽ không chỉ là lịch mặc định trên thiết bị của bạn mà còn tích hợp với các ứng dụng lịch tương tự, nếu có. Một lần nữa, ứng dụng lịch này cũng có tùy chọn dòng thời gian. Tất cả các sự kiện có thể được xem từ một trang.

Để tải xuống ứng dụng này, vui lòng đây Bấm vào đây.

Lên đến

Advertisement

Erik Kelly

Erik Kelly với hơn 30 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ, game. Erik Kelly sẽ giải đáp cho bạn tất cả những thắc mắc liên quan đến các sản phẩm công nghệ mới nhất, các bài đánh giá game mới ra mắt tại website Timrim.com

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button